ПРОЈЕКТОВАЊЕ
• Израда идејних и главних пројеката
• Пројекти легализације
• Пројекти ентеријера
• Елаборат енергетске ефикасности
• Техничка контрола

ИЗВОЂЕЊЕ
• Свих врста грубих и завршних радова

КОНСАЛТИНГ
• Прибављање потребне документације
• Саветовање у процесу пројектовања и извођења
• Процене вредности објеката

НАДЗОР